ویدئوها2020-11-19T13:33:13+03:30

معرفی کلی شرکت شیمی پژوهش صنعت

فیلم معرفی شرکت

فیلم سرند ارتعاشی

فیلم پمپ وکیوم

فیلم پمپ وکیوم

فیلم سرند ارتعاشی شیمی پژوهش صنعت در صنایع مس

فیلم پرس آخال ساخته شده این شرکت