تجهیزات Screening2020-04-18T12:58:05+04:30

کاربرد: غربال، پالپینگ ثانویه و آشغالگیری از خمیر در مرحله کور اسکرین خمیر بایافتی

ویژگی:
ترکیب فرایندهای غربال، پالپینگ و آشغالگیری در یک دستگاه
مقاوم در برابر خوردگی و سایش
افزایش تولید دستگاه هیدروپالپر
کارایی بالا در تمیزسازی و غربال خمیر
عملکرد عالی در جداسازی آشغالهای سبک

غربال انواع خمیر شیمیایی حاصل از درختان و کاه و کلش و … انواع خمیر های بازیافتی، خمیر مکانیکی درختان و …
استفاده در مرحله غربال درشت، قبل و بعد از برج رنگبری، قبل از هدباکس
منسب برای غربال خمیرهای با بارآلاینده بالا ثل خطوط تولید کاغذهای بسته بندی و انواع مقوا
ویژگی :
وجود سه خروجی مجزا برای هوا، رجکت سبک و سنگین
دارا بودن ته آشغال با تخلیه اتوماتیک در خروجی سیر رجکت سنگین
کاهش خوردگی و سایش بسکت و روتور
مناسب برای غلظت های متوسط و پایین
کاهش پلاگ شد بسکت

غربال انواع خمیر کاغذ علی الخصوص خمیر بازیافتی
مناسب برای غربال خمیرهای با بار آلاینده بالا مثل خطوط تولید کاغذ های بسته بندی و انواع مقوا

ویژگی :
ترکیب غربال و آشغالگیری با بازدهی بالا در یک دستگاه
ترکیب بسکت دوار با طراحی سرند جریان رو به داخل
هدر رفت ناچیز الیاف
کارایی بالا در جداسازی آشغالهای سنگین

کاربرد:
غربال انواع خمیر کاغذ در مراحل فاین اسکرین
قابل استفاده در قبل از هدباکس و سلول های جوهرزدایی و بعد از پروسه پراکنده سازی

ویژگی :
کارائی بالا در غربال ناخالصی ها
عملکرد خوب برای ظرفیت های بالا
کاهش پلاگ کردن بسکت به دلیل فویل های چندگانه با عملکرد بالا
عملکرد عالی در رجکت چسب، موم و … از خمیر
تعمیرات آسان
مصرف پایین انرژی

کاربرد:
غربال ریز انواع خمیر کاغذ
قابل استفاده در قسمت رقیق سازی و قبل از سلول های جوهرزدایی
ویژگی :
کارائی بالا در غربال ناخالصی ها
کمتین تماس بین آشغالها و بسکت
مقاوم در برابر خوردگی و سایش
کمترین احتمال انسداد بسکت
مصرف انرژی پایین

کاربرد:
غربال ریز انواع خمیر کاغذ علی الخصوص خمیر بازیافتی
کاربرد عالی در غربال خمیرهای با بارآلاینده بالا مثل خطوط تولید کاغذهی بسته بندی و انوع مقوا
قابل استفاده در مرحله آخر سیستم های فاین اسکرین
ویژگی :
کارائی بالا در غربال آلاینده ها و آشغال های سبک و ریز مثل یونولیت ها و نایلون و …
عملکرد عالی در جداسازی چسب و موم و …
کاهش پلاک کردن بسکت به دلیل فویل های چندگانه با عملکرد بالا
مقاوم در برابر خوردگی و سایش
مصرف انرژی پایین

کاربرد:
جهت جداسازی الیاف بلند و کوتاه در فرایندهای خمیرسازی و آماده سازی خمیر
استفاه به عنوان واحد غربال با کنتل جریان مسیر رجکت

ویژگی :
مناسب برای غلظت های کاری متوسط و پایین
دارای تله آشغال با تخلیه اتوماتیک در مسیر رجکت های سنگین
کاهش خوردگی و سایش بسکت و روتور
کاهش پلاگ شدن بسکت

کاربرد:
غربال رجکت فرایند کورس اسکرین
جایگزین سرند های ویبره

ویژگی :
بازیابی الیاف و کاهش هدررفت الیاف همراه رجکت
کاهش هدر رفت آب به همراه رجکت
خمیر تمیزتر بعد از فرایند کورس اسکرین
کاهش بارناخالصی ها در تجهیزات پایین دستی
مناسب برای ظرفیت های بالا

کاربرد:
غربال رجکت های سبک فرایندهای کورس اسکرین، فاین اسکرین و سیستم رقیق سازی

ویژگی :
بازیابی الیاف و کاهش هدررفت الیاف همراه رجکت
کاهش هدر رفت آب به همراه رجکت
کاهش بار ناخالصی ها در تجهیزات پایین دستی
مفید برای ایجاد محیط کاری تمیز