تجهیزات Refining2020-04-18T14:44:37+04:30

ریفاینر سه دیسکی- سری TDR
کاربرد:
خمیرسازی و نیز بهبود درجه روانی کاغذ بسته به نیاز محصول نهایی
ویژگی :
بهبود درجه روانی کاغذ، بالک کاغذ تولیدی و دیگر مشخصات آن، بهبود قابلیت گذر در ماشین کاغذ و …
مصرف انرژی ویژه پایین
بهره برداری و تعمیر و نگهداری آسان
مناسب برای انواع خمیر کاغذ مخصوصا خمیر درختان سوزنی برگ و خمیرهای بازیافتی