تجهیزات Dewatering&Thickening2020-04-18T15:16:23+04:30

کاربرد:
قابل استفاده برای تغلیظ خمیر بازیابی الیاف، جداسازی ذرات جامد، جزء جزء سازی الیاف و پرکننده ها
ویژگی :
کاهش هزینه های جداسازی و فیلتراسیون
مجهز به شاور اتوماتیک جهت شستشوی اسکرین
تنوع در انتخاب صفحه توری
بهره برداری و تعمیر و نگهداری آسان

کاربرد:
قابل استفاده برای آبگیری و تغلیظ انواع خمیر
ویژگی :
کاهش هزینه های جداسازی و فیلتراسیون
تنوع در انتخاب صفحه توری
بهره برداری و تعمیر و نگهداری آسان

کاربرد:
قابل استفاده برای آبگیری و تغلیظ انواع خمیر
ویژگی :
کاهش هزینه های جداسازی و فیلتراسیون
تنوع در انتخاب صفحه توری
بهره برداری و تعمیر و نگهداری آسان

کاربرد:
قابل استفاده برای شستشو و تغلیظ انواع خمیر کاغذ
قابل استفاده به عنوان دستگاه تغلظ کننده خمیر تا غلظت 30% قبل از سیستم پراکنده ساز
ویژگی :
توانایی تغلیظ تا غلظت های خیلی بالا
کمترین هدر رفت الیاف
بهره برداری و تعمیر و نگهداری آسان