تجهیزات Deflaking2020-04-18T14:55:53+04:30

دیفلیکر سه دیسکی- سری TDF
کاربرد:
دفیبره سازی و گره زدایی از خمیر کاغذهای بازیافتی، خمیر کناربرش ماشین کاغذ و …

ویژگی :
کاعش هدر رفت الیاف همراه رجکت مراحل فاین اسکرین
بهبود فرم گیری کاغذ و افزایش مقاومت آن
مصرف انرژی پایین
نیاز به کمترین تعمیرات