تجهیزات Cleaning2020-05-21T10:52:55+04:30

کاربرد:
جداسازی آلاینده های سنگین مانند شن، ماسه، ذرات درشت، جوهر و .. از خمیر کاغذ در غلظت های پایین مثل واحد های رقیق سازی، جوهر زدایی، سرند ریز و ….
ویژگی :
عمر بالا به دلیل استفاده از قیفی های پلیمری ضد سایش
قابل استفاده بصورت چند مرحله ای آبشاری
بهره برداری و تعمیر و نگهداری آسان

کاربرد:
جداسازی آلاینده های سنگین مانند شن، ماسه، ذرات درش جوهر و … از خمیر کاغذ در غلظت های متوسط مثل واحدهای رقیق سازی، جوهر زدایی، سرند ریز و ….
ویژگی :
عمر بالا به دلیل استفاده از قیفی های پلیمری ضد سایش
قابل استفاده بصورت چند مرحله ای آبشاری
بهره برداری و تعمیر و نگهداری آسان

جداسازی آلاینده های سنگین مانند شن، گیره های فلزی کاغذ، شیشه و … از خمیر کاغذ در غلظت های متوسط و بالا مثل واحدهای پالپینگ، کورس اسکرین و …
ویژگی :
عمر بالا به دلیل استفاده از قیفی های پلیمری ضد سایش
قابل استفاده بصورت چند مرحله ای آبشاری
بهره برداری و تعمیر و نگهداری آسان
مجهز به سیستم کنترل PLC  برای رجکت اتوماتیک آشغال ها